Tin hoạt động

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

20/07/2015 12:00:00 SA

Ngày 17 tháng 07 năm 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Constrexim đã tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

Tham dự đại hội có đ/c Nguyễn Đức Cây: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty; các đ/c là thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; các đ/c Trưởng, Phó Các Phòng/ Ban , lãnh đạo 02 Công ty thành viên: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Tây Đô ; Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Bất động sản Tây Đô và các cổ đông của Công ty.

Tại Đại hội, các cổ đông đã cùng nhau thảo luận và thông qua nghị quyết các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

2.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

3.  Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2014.

4.  Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 và đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015.

5.  Mức thưởng cho HĐQT, BKS và người quản lý Công ty năm 2014 và đề xuất mức thưởng năm 2015.

6.  Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.

7.  Tiếp tục triển khai đầu tư một số dự án

+ Dự án 409 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội:

+ Dự án Tổng kho vật tư vật liệu và máy móc thiết bị tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

+ Dự án Tòa nhà chung cư cao tầng CT1 - CT2 (GREEN PARK TOWER)

+ Dự án đô thị mới Khu dân cư Hồ Mật Sơn

+ Dự án Khu đô thị sinh thái Chí Linh.

8.   Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015.

9.   Sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty.

10. Tăng vốn điều lệ Công ty.

11. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 (lý do: thành viên Ban Kiểm soát có đơn xin từ nhiệm).

12. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.

+ Ông Đặng Văn Khải .

+ Ông Nguyễn Phương Lan

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 17/07/2015 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/07/2015.


                                                          Một số hình ảnh của đại hội:           

           

           

           

           

           

           

          

          

          

          

         

  • Chia sẻ
  • Gửi mail
  • Bản để in
  • Quay lại
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Constrexim
Địa chỉ: Tầng 4,Tòa Nhà HH1, Phố Dương Đình Nghệ , P.Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 844-378 22816     Fax: 844-378 22815     Email: info@hod.com.vn
© 2010. Bản quyền thuộc về Constrexim-HOD. Thiết kế bởi Digivision.
Tổng số lượt truy cập: 1261193
Số khách đang truy cập: 41