Tin hoạt động

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

03/08/2016 2:29:00 CH

Ngày 21 tháng 07 năm 2016, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Constrexim đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2016

Tham dự đại hội cổ đông có : ông Nguyễn Đức Cây- Chủ tịch HĐQT- chủ tọa đại hội, cùng các ông bà là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các khách mời là các đồng chí Trưởng, Phó phòng, Ban trong Công ty và lãnh đạo các Công ty trực thuộc.

Tại đại hội, các cổ đông đã cùng nhau thảo luận và thông qua nghị quyết các nội dung sau:

1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

3 Báo các quyết toán thu lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

4 Mức thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát và người quản lý Công ty năm 2015 và đề xuất mức thưởng năm 2016

5 Báo các Ban Kiểm soát năm 2015

6 Tiếp tục triển khai đầu tư một số dự án 

7 Tăng vốn điều lệ của Công ty (tiếp tục thực hiện theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2016 đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 21 tháng 07 năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Một số hình ảnh của Đại hội:     

                                                                

                                             

                                             

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

  • Chia sẻ
  • Gửi mail
  • Bản để in
  • Quay lại
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Constrexim
Địa chỉ: Tầng 4,Tòa Nhà HH1, Phố Dương Đình Nghệ , P.Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 844-378 22816     Fax: 844-378 22815     Email: info@hod.com.vn
© 2010. Bản quyền thuộc về Constrexim-HOD. Thiết kế bởi Digivision.
Tổng số lượt truy cập: 1319702
Số khách đang truy cập: 224