Tin hoạt động

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

24/05/2017 11:27:00 SA

Ngày 19 tháng 05 năm 2017, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Constrexim đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2017

Tham dự đại hội cổ đông có: ông Nguyễn Đức Cây: Chủ tịch HĐQT- chủ tọa đại hội, cùng các ông bà là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các khách mời là các đồng chí Trưởng phòng, Ban trong Công ty và lãnh đạo các Công ty trực thuộc.

Tại đại hội, các cổ đông đã cùng nhau thảo luận và thông qua nghị quyết các nội dung sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Báo cáo công tác của Ban Kiểm soát năm 2016

- Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 110 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng.

- Triển khai đầu tư một số dự án mới…

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban Kểm soát.

Trong nhiệm kỳ qua Công ty đã bảo toàn và phát huy có hiệu quả mỗi đồng vốn đưa vào đầu tư. Luôn đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm CBCNV và hàng ngàn lao động ngoài xã hội, nộp ngân sách hàng trăm tỷ đồng. Mọi hoạt động trong đơn vị đều phát triển ổn định, tích lũy ngày một tăng, vốn tự có cho sản xuất kinh doanh đạt 110 tỷ đồng, cổ tức bình quân hàng năm đạt trên 20%/ vốn.

“Kết quả, sau 5 năm hoạt động, tên tuổi CONSTREXIM - HOD đã gắn với hàng loạt các dự án lớn với tổng giá trị đầu tư lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Điều đặc biệt là tất cả các dự án đầu tư đều đảm bảo được những tiêu chí lớn mà Công ty đã đề ra: An toàn về lao động; Bảo đảm chất lượng cao; Về trước tiến độ; Hiệu quả về kinh tế và xã hội”, Ông Nguyễn Đức Cây nói.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã bầu các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

* Hội đồng Quản trị (5 thành viên).

1. Ông Nguyễn Đức Cây.

2. Bà Nguyễn Thị Lan Phương.

3. Ông Nguyễn Triều Dương.

4. Ông Nguyễn Ngọc Hoàng.

5. Ông Nguyễn Hải Nam.

* Ban Kiểm soát (3 thành viên)

1. Ông Đặng Văn Khải.

2. Ông Nguyễn Phương Lan.

3. Bà Mạc Thị Thủy.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2017 đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 19 tháng 05 năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Một số hình ảnh của Đại hội:
  • Chia sẻ
  • Gửi mail
  • Bản để in
  • Quay lại
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Constrexim
Địa chỉ: Tầng 4,Tòa Nhà HH1, Phố Dương Đình Nghệ , P.Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 844-378 22816     Fax: 844-378 22815     Email: info@hod.com.vn
© 2010. Bản quyền thuộc về Constrexim-HOD. Thiết kế bởi Digivision.
Tổng số lượt truy cập: 1263115
Số khách đang truy cập: 151