Tin hoạt động

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

13/06/2018 10:44:00 SA

Ngày 25 tháng 05 năm 2018. Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển nhà Constrexim đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tham dự đại hội cổ đông có : ông Nguyễn Đức Cây: chủ tịch HĐQT – chủ tọa đại hội, cùng các ông bà là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty và tất cả CBCNV trong Công ty và các Công ty trực thuộc

Tại đại hội, các cổ đông đã cùng nhau thảo luận và thông qua nghị quyết các nội dung sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Báo cáo công tác của Ban Kiểm soát năm 2017

- Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng

- Triển khai thực hiện đầu tư một số dự án mới

Trong năm vừa qua Công ty đã bảo toàn và phát huy có hiệu quả mỗi đồng vốn đưa vào đầu tư. Luôn đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm CBCNV. Mọi hoạt động trong đơn vị đều phát triển ổn định, tích lũy ngày một tăng, cổ tức bình quân hàng năm đạt trên 20%/vốn

Tại đại hội này đã thông qua đơn xin miễn nhiễm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Hoàng và đơn xin miễm nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát của ông Đặng Văn Khải và bẩu bổ xung 02 thành viên ban kiểm soát là

- Bà Bùi Thị Thanh Huyền – phó phòng Kinh tế kỹ thuật và quản lý đầu tư thuộc Ban QLDA khu dân cư Hồ Mật Sơn

- Bà Nguyễn Thị Hòa – chuyên viên phòng Tài chính kế toán

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2018 đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 25 tháng 5 năm 2018 với tủy lệ biểu quyết là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Một số hình ảnh của Đại hội

  • Chia sẻ
  • Gửi mail
  • Bản để in
  • Quay lại
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Constrexim
Địa chỉ: Tầng 4,Tòa Nhà HH1, Phố Dương Đình Nghệ , P.Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 844-378 22816     Fax: 844-378 22815     Email: info@hod.com.vn
© 2010. Bản quyền thuộc về Constrexim-HOD. Thiết kế bởi Digivision.
Tổng số lượt truy cập: 1319631
Số khách đang truy cập: 153