Dự án tổng kho Đông Anh

Tổng quan
xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
23.492m2
100 tỷ đồng
Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng năm 2009
Được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với đầy đủ các hạng mục công trình cần thiết như hệ thống kho trong nhà, ngoài trời, nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ khác. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với đầy đủ các hạng mục công trình cần thiết như hệ thống kho trong nhà, ngoài trời, nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ. Dự án góp phần phục vụ công tác lưu đậu, tập kết vật tư, vật liệu và máy móc thiết bị xây dựng, các công trình dân dụng và công nghiệp tại khu vực trong quá trình đô thị hóa theo định hướng chung của thành phố Hà Nội

Thư viện ảnh
Liên hệ để chúng tôi tư vấn cho bạn ngay bây giờ