Tuyển dụng

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Constrexim thông báo tuyển dụng nhân sự
09/11/2019
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Constrexim cần tuyển một số vị trí như sau: