Ông Nguyễn Đức Cây – Chủ tịch HĐQT được vinh danh Top 20 doanh nhân tiêu biểu nhận cúp Thánh Gióng 2019
19/10/2019
Ngày 13/10 nhân kỷ niệm 15 ngày Doanh nhân Việt Nam và 74 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương. Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI ) tổ chức vinh danh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019
Công ty CONSTREXIM - HOD chúc mừng ngày doanh nhân 13/10/2019
19/10/2019
Ngày 11/10/2018 tại trụ sở Công ty nhân kỷ niệm 15 năm Ngày doanh nhân Việt Nam, 74 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương
Công ty Constrexim – HOD tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2019
19/10/2019
Ngày 27/9/2019 tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Constrexim tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019