Hưởng ứng lời kêu gọi của UBND TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương về việc xây dựng quỹ nhân đạo 2 cấp năm 2021 để giúp đỡ các đối tượng dễ bị tổn thương ( người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam và nghi nhiễm chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người già cô đơn, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).
Ngày 06 tháng 07 năm 2021, ông Đặng Văn Khải – Phó Tổng Giám đốc Công ty Constrexim - Hod thay mặt Công ty đã trao số tiến : 50 triệu đồng ủng hộ cho quỹ nhân đạo thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 30 triệu đồng ủng hộ cho quỹ nhân đạo phường Chí Minh, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Ông Đặng Khải ( đứng thứ 3 từ bên trái sang) thay mặt công ty trao tặng số tiền 30tr cho quỹ nhân đạo phường Chí Minh, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.


Ông Đoàn Quyết Chiến - TP. Tổng hợp Ban QLDA khu dân cư hồ Mật Sơn trao tặng số tiền 50tr đồng cho quỹ nhân đạo TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương