Ngày 7/6/2024, tại tầng 32, khách sạn Grand K, tòa nhà Golden Park, số 2, phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Constrexim (Constrexim – HOD) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2024.Chủ tọa Đại hội Ông Nguyễn Đức Cây – Chủ tịch Hội đồng quản trị, tại Đại hội, Hội đồng quản trị đã báo cáo trước cổ đông về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 và các nội dung khác, bà Bùi Thị Thành Huyền - Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2023.
Đánh giá chung trong năm 2023 nền kinh tế thế giới và nền kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ khủng hoảng và suy thoái kinh tế; lạm phát cao, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao, thị trường bất động sản bắt đầu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự hỗ trợ, đồng hành của Quý cổ đông và sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời
của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, nhân viên trong Công ty, hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được những kế hoạch nhất định. Công ty tiếp tục đầu tư phát triển các dự án bất động sản hiện có và tiếp tục tìm kiếm nghiên cứu triển khai các dự án mới. Cũng trong đại hội lần này đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát công ty