Nhằm tạo điều kiện để CBNV nghỉ ngơi, vui chơi sau những ngay làm việc, Công ty và công đoàn công ty Constrexim – HOD tổ chức nghỉ dưỡng cho CBNV năm 2023 tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 30/06/2023 – 2/7/2023, chuyến đi đã mang lại niềm vui, những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn, đồng thời cũng để CBNV tái tạo sức lao động, góp phần thúc đấy việc thực hiện và hoàn thành các kế hoạch trong hoạt động SXKD của công ty.