Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ trong việc toàn dân trong và ngoài nước, các tổ chức ủng hộ quỹ mua Vaccine phòng, chống Covid - 19. Vào ngày 03/06/2021, thông qua UBMT tổ quốc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Cầu Giấy. Đại diện Công ty ông Nguyễn Hải Nam - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc và ông Đặng Văn Khải – Phó Tổng Giám đốc đã trao số tiền 100 triệu đồng để ủng hộ quỹ mua Vaccine phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, thay mặt Đảng ủy phường Yên Hòa, ông Nguyễn Minh Tuyên - Bí thư Đảng ủy phường, đã tiếp nhận số tiền trên để chuyển cho quỹ mua Vaccine phòng, chống Covid - 19.
Trước đợt ủng hộ này. Kể từ khi đại dịch Covid – 19 xuất hiện ở nước ta từ đầu năm 2020, Công  ty CONSTREXIM – HOD, đã ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid – 19 do UBMT tổ quốc Việt Nam phát động tháng 04/2020 số tiền:130 triệu đồng và quỹ phòng chống dịch Covid – 19 của thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương tháng 2/2021 số tiền: 200 triệu đồng.