Công ty CONSTREXIM - HOD chúc mừng ngày doanh nhân 13/10/2019
19/10/2019
Ngày 11/10/2018 tại trụ sở Công ty nhân kỷ niệm 15 năm Ngày doanh nhân Việt Nam, 74 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương
Công ty Constrexim – HOD tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2019
19/10/2019
Ngày 27/9/2019 tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Constrexim tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019