Nhằm bồi dưỡng và nâng cao năng lực quản lý cho các cấp quản lý trong Công ty từ trường, phó các phòng, ban đến ban Tổng Giám đốc. Ngày 08/10/2021, Công ty CONSTREXIM – HOD đã phối hợp cùng Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng, tổ chức khóa học Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp năm 2021, tham dự buổi khai giảng có ông Nguyễn Đức Cây – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, các ông, bà trong Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc cùng với gần 20 cán bộ là các trưởng, phó các phòng, ban trực thuộc Công ty, về phía Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị có Tiến sỹ Trần Hữu Hà – Giám đốc học viện, bà Nguyễn Kim Thanh – Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo.
Với thời gian học là 9 buổi bao gồm 8 chuyên đề nâng cao, chuyên sâu: Quản trị chiến lược kinh doanh, Quản trị nhân sự, quản trị tài chính doanh nghiệp, tạo động lực nhân viên, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp…với các giảng viên là các phó Giáo sư, Tiến sỹ hiện đang công tác tại Đại học kinh tế quốc dân, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Kiểm toán nhà nước, Tổng cục thuế.
Thông qua khóa học lần này các học viên sẽ có những kiến thức nâng cao và chuyên sâu hơn để áp dụng tại Công ty CONSTREXIM – HOD nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh doanh, xây dựng nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp phục vụ sự phát triển bền vững của Công ty


Ông Nguyễn Đức Cây - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu


                                 Ông Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phát biểu