Nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/20214 – 13/10/2021), Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Constrexim đã tổ chức chúc mừng ông Nguyễn Đức Cây – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và ông Nguyễn Triều Dương – Tổng Giám đốc Công ty.