Vào ngày 25/10/2019 Công ty CONSTREXIM – HOD tổ chức tổ chức đoàn cán bộ hưu trí CONSTREXIM và Bộ Xây dựng thăm quan TP. Chí Linh
Trong chuyến đi này, đoàn đã thăm quan  một số  thắng cảnh của thành phố Chí Linh, đền Kiếp Bác…, thăm quan dự án đô thị mới khu dân cư Hồ Mật Sơn do Công ty là chủ đầu tư. Với truyền thống uống nước nhờ nguồn, hàng năm Công ty thường tổ chức gặp mặt và mời đoàn cán bộ hưu trí CONSTREXIM đi thăm quan một số điểm du lịch...