Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung Ương  MTTQ  Việt Nam về việc chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid 19 ; Phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm với xã hội đồng thời để có thêm nguồn lực tiếp sức cho những người đang ngày đêm thực hiện việc phòng chống dịch bệnh.
         Vào sáng ngày 01/04/2020 tại trụ sở của Trung Ương MTTQ Việt Nam thay mặt Công ty, ông Đặng Văn Khải – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã trao số tiền 130 triệu đồng cho quỹ phòng chống dịch bệnh Covid 19, đây là số tiền được trích từ nguồn đóng góp của toàn thể CBCNV trong hệ thống công ty CONSTREXIM – HOD với mong muốn cùng Đảng và Nhà nước trong cuộc phòng chống dịch bệnh Covid – 19 đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm vị cộng đồng của Công ty.
        Thay mặt Trung Ương MTTQ Việt Nam ông  Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư Đảng Ủy, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cảm ơn sự đóng góp của Công ty trong việc cùng Đảng và Nhà nước phòng chống dịch bệnh Covid – 19