Ngày 20/4/2022 tại trụ sở làm việc của Công ty Constrexim – Hod, đại diện cục thuế TP. Hà Nội đã trao tặng giấy khen cho công ty Constrexim đã chấp hành chính sách, pháp luật thuế năm 2020.
Thay mặt công ty ông Nguyễn Triều Dương đã nhận giấy khen của Cục thuế TP. Hà Nội.