Ngày 27/1/2022, Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Constrexim tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021và kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty. Tham dự buổi tổ chức có ông Nguyễn Đức Cây – Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Lan Phương – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Triều Dương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Hải Nam – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, ông Đặng Văn Khải – Phó Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV trong Công ty, tại buổi tổ chức ông Nguyễn Triều Dương đã báo cáo trước Hội đồng quản trị và toàn thể CBNV kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và các kế hoạch hoạt động của công ty năm 2022, cũng trong buổi tổ chức nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Công ty Constrexim – Hod đã trao kỷ niệm chương cho các CBNV có thời gian công tác liên tục tại Công ty từ 10 năm trở lên.Ông Nguyễn Đức Cây trao tặng kỷ niệm chương cho các CBNV có thời gian công tác liên tục tại Công ty từ 10 năm trở lên

Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV trong công ty tri ân ông Nguyễn Đức Cây - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công tyBan lãnh đạo Công ty cắt bánh sinh nhật kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty